> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2382956463--1791116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2122526----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ตากแดด เมืองชุมพรเมือง215181,034354861420661,8776330-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง24731286----175919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2152476----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2422956863--2231120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2172646----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบบางหมาก เมืองชุมพร เมือง2232796883--1901117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2