> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3353996----134915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3313796----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3513916593--2011217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3242466----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3232366----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง383336----4195-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3162596463--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2