ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว 3หาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7750-4229
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิง 2ขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร 86190เมือง50-7755-5122
860100041100651086110065 บ้านในห้วย 7บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร 86190 เมือง20-7757-6752
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1บ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7765-0076
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร 86000 เมือง10-7751-1310
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว 7ดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร 86000 เมือง40-7750-2892http://obec.go.th/watdonsaikiew
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม 4ท่ายาง เมืองชุมพร 86000 เมือง40-7755-3273
860100111100091086110009 บ้านคอสน 8บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร 86000 เมือง40-7755-3164
860100131100071086110007 บ้านบางคอย 1บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7752-1837
860100141100121086110012 บ้านบางหลง 9บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร 86120 เมือง4
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 9บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7763-0050
860100161100531086110053 บ้านทุ่งหงษ์ 8บ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7750-5233
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ 6บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพร86100เมือง50-7764-1510
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง 4ดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7755-4124
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา 1ทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร 86120 เมือง5
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) 9ท่าตะเภาตากแดด เมืองชุมพร86000เมือง20-7750-2468
860100231100341086110034 วัดหูรอ 3หูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7757-0673www.whr.ac.th
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม 5บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7757-0676
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง 2บ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7750-3504
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง 2นาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7750-2433
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน 11หนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7750-5096
860100301100451086110045 วัดบางลึก 4บางลึกบางลึก เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7750-2062
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย 8ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7763-0108
860100361100141086110014 วัดคูขุด 3คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7750-6571
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม 6ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7750-7307www.bandonsaingam.ac.th
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย 9คอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7758-9600
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ 8ดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร 86000 เมือง20-7765-9647
860100411100631086110063 บ้านเขาวง 11เขาวง-บ้านนา บ้านนา เมืองชุมพร 86190 เมือง10-7755-5277
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง 9ท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 86190 เมือง10-7750-5338www.banthamapring.com
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด 5หัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7752-2279
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม 4บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7752-0006 www.banrantadphom.ac.th
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 2ปากน้ำ ปากน้ำ เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7752-2144
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน 7หัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7755-3002
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ 4หาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7752-1569
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 5เขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร 86000 เมือง10-7751-1861http://www.muangchumphonschool.ac.th
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง 6ดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 86000 เมือง10-7753-4190
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 9บ้านนาเนียน วังใหม่ เมืองชุมพร 86190 เมือง10-7753-4074
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย 2น้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร 86190 เมือง1077 630 590
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ 4นาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร 86190 เมือง10-7763-0053
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย 5วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 10.4981097 เมือง1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ 2เชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7750-5126
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ 1คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7755-6119
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ 8เขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7750-5674
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 9เขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 86100 เมือง50-7765-0583
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี 6หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7755-8156
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม 3ทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร 86120 เมือง40-7755-8601
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร 2วัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 86000 เมือง30-7765-9104
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา 1บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7759-9050
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 6ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7761-0412www.prachanikom2.siamvip.com
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง 4บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7752-0341
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 5ชุมชนบ้านคุริง ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7759-9664
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกา 4บ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7750-5424www.Kaengphekathaifasthost.com
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์ 1บ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7754-8241
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง 8บ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7757-4363
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ 14บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7754-7157
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว 7บ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7750-5181
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น 77บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ30-7763-0003www.banhadsompan.com
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 6บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7758-4328
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคม 14ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ 86140ท่าแซะ20-7762-2037www.prachanikhom.ac.th
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) 15บ้านเนินสันติ ท่าแซะ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7759-9203
860100891100931086110093 บ้านละมุ 8บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ20-7752-6211
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม 8บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ86190 ท่าแซะ30-7750-5447
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ 7บ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7754-7106
860100921101001086110100 บ้านหาดใน 2บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0005
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 15บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0001
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง 5บ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0110
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ 2บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7761-0163 www.khansup.ac.th
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง 6บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ1077-630-399
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์ 7บ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0107
860100981101061086110106 บ้านพรุตะเคียน 4บ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ1
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ 2บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7761-1089
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง 3บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7750-5179
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา 5ประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7751-0615
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว 1บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0008
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ 1บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0010
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์ 4บ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7761-3147
860101061100681086110068 บ้านกลาง 1บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0011
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด 6บ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7763-0111
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 5ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7761-0109www.prachanikhom4.ac.th
860101091100711086110071 บ้านยายไท 2บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ 86140 ท่าแซะ10-7761-3150
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว 3บ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0110
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น 5หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 10.58618885 ท่าแซะ3077-630620
860101121100971086110097 บ้านจันทึง 5บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 86190 ท่าแซะ30-7763-0013
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว 6บ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0023
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 2บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว 86210 ปะทิว2077-651250www.thairatwitthaya76.com
860101181101241086110124 บ้านไชยราช 10บ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0021
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง 4บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7759-1483www.banwangchang.ac.th
860101201101321086110132 บ้านหินกบ 6บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7751-2075
860101211101301086110130 บ้านบางจาก 6บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7763-0026
860101221101311086110131 บ้านชุมโค 3บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7759-1010
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย 2บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7759-1326
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ 1บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว 86160 ปะทิว10-7759-1562
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย 5บ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0032
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต 12ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7757-8401
860101291101201086110120 วัดดอนยาง 3วัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0030
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ 14บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7757-0029
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 5ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 86160 ปะทิว10-7765-5074
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า 6บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว 86160 ปะทิว10-7763-0109
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) 7บางสน บางสน ปะทิว 86160 ปะทิว10-7759-1180
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน 2บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 86160 ปะทิว10-7758-6117
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ 5บ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0039
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง 3บ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0040
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง 6บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0036
860101401101131086110113 วัดบางแหวน 4วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 86210 ปะทิว20-7763-0035
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) 5วัดสามัคคีชัย สะพลี ปะทิว 86230 ปะทิว10-7763-0042
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี 4เนินสำลี สะพลี ปะทิว 86230 ปะทิว10-7756-0311wwww.school.obec.go.th
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 7บ้านสะพลี สะพลี ปะทิว 86230 ปะทิว10-7750-5473


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ