บ้านคอสน
เมือง4
เมือง4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010011
PERCODE 6 หลัก110009
กระทรวง 10 หลัก1086110009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอสน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoson
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านคอสน
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-3164
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.464129
Longitude
99.22971011
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก