บ้านบางคอย
เมือง4
เมือง4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010013
PERCODE 6 หลัก110007
กระทรวง 10 หลัก1086110007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางคอย
ชื่อ (อังกฤษ)banbang koi school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางคอย
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7752-1837
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.427522
Longitude
99.2225794
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก