บ้านดอนไทรงาม
เมือง2
เมือง2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010037
PERCODE 6 หลัก110015
กระทรวง 10 หลัก1086110015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนไทรงาม
ชื่อ (อังกฤษ)bandonsaingam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านดอนไทรงาม
ตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-7307
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.bandonsaingam.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.4580495
Longitude
99.1825613
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก