บ้านทุ่งมะขาม
เมือง4
เมือง4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010064
PERCODE 6 หลัก110006
กระทรวง 10 หลัก1086110006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งมะขาม
ชื่อ (อังกฤษ)bantungmakham school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านทุ่งมะขาม
ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7755-8601
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.36380491
Longitude
99.2521437
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก