บ้านใหม่พัฒนา
ท่าแซะ2
ท่าแซะ2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010068
PERCODE 6 หลัก110073
กระทรวง 10 หลัก1086110073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)SCHOOL BAN MAIPHATTANA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบลคุริง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-9050
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6991429
Longitude
99.1659465
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก