บ้านหาดหงส์
ท่าแซะ3
ท่าแซะ3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010073
PERCODE 6 หลัก110081
กระทรวง 10 หลัก1086110081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดหงส์
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadhong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดหงส์
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7754-8241
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6204392
Longitude
99.1419366
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก