บ้านหาดใน
ท่าแซะ3
ท่าแซะ3
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010092
PERCODE 6 หลัก110100
กระทรวง 10 หลัก1086110100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดใน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadnai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดใน
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0005
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6374315
Longitude
99.0558528
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก