บ้านตาหงษ์
ท่าแซะ1
ท่าแซะ1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010105
PERCODE 6 หลัก110110
กระทรวง 10 หลัก1086110110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาหงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bantahong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาหงษ์
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7761-3147
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7834177
Longitude
99.1905362
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก