บ้านดอนทราย
ปะทิว1
ปะทิว1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010124
PERCODE 6 หลัก110133
กระทรวง 10 หลัก1086110133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Bandontry
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนทราย
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-1326
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7730355
Longitude
99.2953883
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก