บ้านบ่ออิฐ
ปะทิว1
ปะทิว1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010126
PERCODE 6 หลัก110129
กระทรวง 10 หลัก1086110129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่ออิฐ
ชื่อ (อังกฤษ)BANBOIT
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ่ออิฐ
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7759-1562
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6860025
Longitude
99.3500905
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก