บ้านทุ่งเรี้ย
ปะทิว2
ปะทิว2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010127
PERCODE 6 หลัก110125
กระทรวง 10 หลัก1086110125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งเรี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)bantungrea
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งเรี้ย
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0032
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8305599
Longitude
99.3264518
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก