> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010129
PERCODE 6 หลัก110120
กระทรวง 10 หลัก1086110120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนยาง
ชื่อ (อังกฤษ)WADDONYANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านวัดดอนยาง
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0030
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.87164214
Longitude
99.40096167

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน