บ้านถ้ำธง
ปะทิว2
ปะทิว2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก86010137
PERCODE 6 หลัก110115
กระทรวง 10 หลัก1086110115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำธง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthamthong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำธง
ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0040
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.81442196
Longitude
99.29718018
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก