> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านในห้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010004
PERCODE 6 หลัก110065
กระทรวง 10 หลัก1086110065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านในห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)bannaihoiy
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านในห้วย
ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7757-6752
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.46613833
Longitude
99.135415

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน