โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1667814410
อนุบาล 251943895751
อนุบาล 35395281,06752
ระดับปฐมวัย1,1241,0442,168113
ประถมศึกษาปีที่ 16106251,23555
ประถมศึกษาปีที่ 26376001,23755
ประถมศึกษาปีที่ 37576421,39957
ประถมศึกษาปีที่ 47056861,39157
ประถมศึกษาปีที่ 57255851,31056
ประถมศึกษาปีที่ 66806321,31253
ระดับประถมศึกษา4,1143,7707,884333
มัธยมศึกษาปีที่ 17645691,33356
มัธยมศึกษาปีที่ 26965831,27956
มัธยมศึกษาปีที่ 36615541,21557
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1211,7063,827169
รวมทั้งสิ้น7,4226,63414,056621


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--16116132215114117116116116194617116120153317911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5--1011212221011211211011711517661411616136313411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--101231332171151211261191161114617114123154320111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--46239285469249245256258255233212893843893262967925ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง51919113141312110113118110112175618110113141315712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพรเมือง2--81490417181686153618162086198618251,09035178512641294433131,87162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง32111319143316121113113115121199616125121162320412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--31114145214115115116119110189627135126188322211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--1311212528113119120110122192633125124182319911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง1--161191352181181211231231141117616114117147319911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง48116115139312114114116113191786811018126314312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง415119117151317111120116114112190661719122316312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง1--1312714023813215424323713912438351412402116539915ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง1--101181282121231261181151271121612113116141319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--17117134218125126110116115111061911419142318611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--201311512281261291321221321169631120120171329111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--1311512821311011511211111817961218110130313711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง1--291261552221231341231161231141628124121173326911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--1011112129110117115111112174611120117148314311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--1412013427116114115115118185611114111136315511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--271261532391381291331261311196619120128167331611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--111121232111121711511211216961611319138313011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3--616112211191141917115165615117111143312011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--101151252121151121181161291102615121120156318311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1121251161533141191201181141151100618123112153320612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ2--911612523413913315022813012147421331462121436013ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ2--54259211348239538938138531003532187738231033262990731ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3--241221462351201231311311251165626117127170328111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3--84310741917118310031414140311931093727191233120389333291,25035ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ11812812417031913512712314423311817442402422126637716ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ11712812917432612712913212913411776341391361109336012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1121151211483171171251181221181117612118113143320812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1--31242273454266266248261250234512412502422133655122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1--271281552221321281301261251163629123124176329411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1--261231492361311391361311401213635126120181334311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ120127132179332231253241242231123011402412352116642520ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--5171122151141818141415366171611938411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--181291472181131221281301241135630126126182326411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว121161171353141211201261281271136612115111138320912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1--221271492251311221371231251163621125117163327511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--111171282191101211151191161100623125127175320311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว1--321251572251271431291391231186633140126199334211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว1--151231382341251221191191281147624122116162324711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07