จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 117720838537
อนุบาล 21,0979862,083129
อนุบาล 31,1241,1282,252129
ระดับปฐมวัย2,3982,3224,720295
ประถมศึกษาปีที่ 11,3491,3102,659137
ประถมศึกษาปีที่ 21,3471,3112,658136
ประถมศึกษาปีที่ 31,5271,3142,841136
ประถมศึกษาปีที่ 41,4141,3542,768134
ประถมศึกษาปีที่ 51,4041,2082,612133
ประถมศึกษาปีที่ 61,3451,2812,626130
ระดับประถมศึกษา8,3867,77816,164806
มัธยมศึกษาปีที่ 17645691,33356
มัธยมศึกษาปีที่ 26965831,27956
มัธยมศึกษาปีที่ 36615541,21557
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1211,7063,827169
มัธยมศึกษาปีที่ 42441652
มัธยมศึกษาปีที่ 52246682
มัธยมศึกษาปีที่ 61727442
มัธยมศีกษาตอนปลาย631141776
รวมทั้งสิ้น12,96811,92024,8881,276


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดที่ 1 (จำนวนนักเรียน 0 - 120)41 2,888 2,888
โรงเรียนขนาดที่ 2 (จำนวนนักเรียน 121 - 200)31 4,895 4,895
โรงเรียนขนาดที่ 3 (จำนวนนักเรียน 201 - 300)17 4,072 4,072
โรงเรียนขนาดที่ 4 (จำนวนนักเรียน 301 - 499)9 3,403 3,403
โรงเรียนขนาดที่ 5 (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)7 5,633 5,633
โรงเรียนขนาดที่ 6 (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499)2 3,997 3,997
โรงเรียนขนาดที่ 7 (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น107 24,888 1,276
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5--111411529114114171131121696----------------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--161161322151141171161161161946171161201533--------17911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--41711129115151619171516----------------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5--10112122210112112110117115176614116161363--------13411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร เมือง1--20072007400143199317927972767270726571,72646----------------2,12660ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--1012313321711512112611911611146171141231543--------20111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--462392854692492452562582552332128938438932629--------67925ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--10110120281111111615191506----------------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--2413015425522011811411011611337----------------1879ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--4191132611416112181101566----------------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5419171203618191141131131636----------------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100161100531086110053 บ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5--211111322151121181121161171906----------------1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง519191131413121101131181101121756181101131413--------15712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5171191121483101101171131121131756----------------1239ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง541319116311171717113191546----------------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพรเมือง2--81490417181686153618162086198618251,090351785126412944331365268244217761,87162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง311191131333171191131151151141936----------------1269ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง381111812731711511511218181756----------------1029ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง321113191433161211131131151211996161251211623--------20412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2--191161352161271181281191911176----------------1528ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--141912327151711118171456----------------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--6141102218171615171356----------------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--217192313161518171326----------------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง26181712137191719161131516----------------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--311141452141151151161191101896271351261883--------22211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--411311728114112112181121666----------------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--13112125281131191201101221926331251241823--------19911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100411100631086110063 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง1--2411513921611912711611711211076----------------1468ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง1--1611913521811812112312311411176161141171473--------19911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง481161151393121141141161131917868110181263--------14312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--713592130558278373358251254237214----------------50219ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4151191171513171111201161141121906617191223--------16312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--1019119211181911216171536----------------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง1--13127140238132154243237139124383514124021165--------39915ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง1--1011812821212312611811512711216121131161413--------19011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--171171342181251261101161151110619114191423--------18611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--2013115122812612913212213211696311201201713--------29111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1--13115128213110115112111118179612181101303--------13711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง1--2912615522212313412311612311416281241211733--------26911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง551717119391811211318191596----------------789ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--10111121291101171151111121746111201171483--------14311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--14120134271161141151151181856111141111363--------15511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5--2712615323913812913312613111966191201281673--------31611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--161812421111718116181161766----------------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--1111212321111217115112112169616113191383--------13011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3--6161122111911419171151656151171111433--------12011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--2181102717141818181426----------------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--1011512521211511211811612911026151211201563--------18311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ22612211916732912512512812712311576----------------2249ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ11212511615331411912011811411511006181231121533--------20612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1--41418213111181101171141736----------------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3119191193511116110151121496----------------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--414182313111313111146----------------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--2712615322512714113313013811946----------------2478ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3315141123713181617141356----------------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--1712213921511512011912211311046----------------1438ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ2--18250268464252276270273278241312----------------48116ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ2--9116125234139133150228130121474213314621214--------36013ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ2--542592113482395389381385310035321877382310332629--------90731ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2111317121371811013191131506----------------719ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะท่าแซะ31912112716733012812112513012611606----------------2279ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ37110131203716131514151306----------------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3--2412214623512012313113112511656261171271703--------28111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3--8431074191711831003141414031193109372719123312038933329--------1,25035ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--717114261911217121131496----------------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ118128124170319135127123144233118174424024221266--------37716ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ117128129174326127129132129134117763413913611093--------36012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1315141123614131212151226----------------349ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100981101061086110106 บ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--1411412823011611612111911211146----------------1428ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ12212411716332211712912312111111236----------------1869ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ11211512114831711712511812211811176121181131433--------20812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1315171153216171914181366----------------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1--312422734542662662482612502345124125024221336--------55122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1--2712815522213212813012612511636291231241763--------29411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1--2612314923613113913613114012136351261201813--------34311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ19113191313121111141131151161816----------------1129ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ18191161333101161231121181151946----------------1279ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11011111013131411419111171101656----------------969ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1201271321793322312532412422311230114024123521166--------42520ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1617112125311110171121121121646----------------899ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--517112215114181814141536617161193--------8411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น ท่าแซะ ชุมพร ท่าแซะ3--1811813621912111312011811411056----------------1418ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101121100971086110097 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3511811613932811412011611911611136----------------1529ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--101411421415171215131366----------------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--1812914721811312212813012411356301261261823--------26411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101181101241086110124 บ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--1418122211112113113110171666----------------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว1411612414433012011912912512011436----------------1879ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว181131131343916117112141121606----------------949ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว1211611713531412112012612812711366121151111383--------20912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1181101151433819191918141476----------------909ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1315171153418171215161326----------------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1--5171122214161715131276----------------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2911117127312113191215171486----------------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--10141214222815361625177515651605174598231----------------1,20439ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860101291101201086110120 วัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--9110119216111111113113131676----------------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ปะทิว21112311815232512412012312112011336----------------1859ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว1--2212714922513112213712312511636211251171633--------27511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1--4110114211191101417151466----------------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน ปะทิว ปะทิว1--493813130659377373375266260241015----------------54021ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ปะทิว1--2811514321611312512811111311066----------------1498ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--81611421318141512151376----------------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--10110120251719112161101496----------------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--1712113821412513412712413111556----------------1938ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--1111712821911012111511911611006231251271753--------20311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว1--3212515722512714312913912311866331401261993--------34211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ปะทิว1--1412113522011611811211711811016----------------1368ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว1--1512313823412512211911912811476241221161623--------24711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07