สพป.ชพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5--111411529114114171131121696------------------------848112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--41711129115151619171516------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--10110120281111111615191506------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--4191132611416112181101566------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5419171203618191141131131636------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง541319116311171717113191546------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง381111812731711511511218181756------------------------102911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--141912327151711118171456------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--6141102218171615171356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--217192313161518171326------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง26181712137191719161131516------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--411311728114112112181121666------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--1019119211181911216171536------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง551717119391811211318191596------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--161812421111718116181161766------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3--6161122111911419171151656151171111433----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--2181102717141818181426------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1--41418213111181101171141736------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3119191193511116110151121496------------------------6898-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--414182313111313111146------------------------2283-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3315141123713181617141356------------------------4795-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2111317121371811013191131506------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ37110131203716131514151306------------------------5096-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--717114261911217121131496------------------------6388-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1315141123614131212151226------------------------3494-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1315171153216171914181366------------------------5196-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ19113191313121111141131151161816------------------------112912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11011111013131411419111171101656------------------------96911-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1617112125311110171121121121646------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--517112215114181814141536617161193----------------84118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--101411421415171215131366------------------------5086-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--1418122211112113113110171666------------------------88811-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว181131131343916117112141121606------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1181101151433819191918141476------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1315171153418171215161326------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1--5171122214161715131276------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2911117127312113191215171486------------------------7598-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--9110119216111111113113131676------------------------86811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1--4110114211191101417151466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--81611421318141512151376------------------------5186-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--10110120251719112161101496------------------------6989-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict