โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1556311818
อนุบาล 215416031441
อนุบาล 317414231641
ระดับปฐมวัย383365748100
ประถมศึกษาปีที่ 119715835541
ประถมศึกษาปีที่ 218319137441
ประถมศึกษาปีที่ 319215935141
ประถมศึกษาปีที่ 417816734541
ประถมศึกษาปีที่ 517312930241
ประถมศึกษาปีที่ 619116035141
ระดับประถมศึกษา1,1149642,078246
มัธยมศึกษาปีที่ 1147212
มัธยมศึกษาปีที่ 21410242
มัธยมศึกษาปีที่ 3116172
มัธยมศีกษาตอนต้น3923626
รวมทั้งสิ้น1,5361,3522,888352


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5--111411529114114171131121696--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2--41711129115151619171516--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--10110120281111111615191506--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4--4191132611416112181101566--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5419171203618191141131131636--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง541319116311171717113191546--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง381111812731711511511218181756--------1029ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--141912327151711118171456--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--6141102218171615171356--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3--217192313161518171326--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง26181712137191719161131516--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2--411311728114112112181121666--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4--1019119211181911216171536--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง551717119391811211318191596--------789ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4--161812421111718116181161766--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3--616112211191141917115165615117111143312011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2--2181102717141818181426--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1--41418213111181101171141736--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3119191193511116110151121496--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3--414182313111313111146--------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3315141123713181617141356--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2111317121371811013191131506--------719ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ37110131203716131514151306--------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1--717114261911217121131496--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1315141123614131212151226--------349ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1315171153216171914181366--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ19113191313121111141131151161816--------1129ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ11011111013131411419111171101656--------969ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1617112125311110171121121121646--------899ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3--5171122151141818141415366171611938411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--101411421415171215131366--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101181101241086110124 บ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2--1418122211112113113110171666--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว181131131343916117112141121606--------949ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1181101151433819191918141476--------909ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1315171153418171215161326--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1--5171122214161715131276--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2911117127312113191215171486--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101291101201086110120 วัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2--9110119216111111113113131676--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1--4110114211191101417151466--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--81611421318141512151376--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2--10110120251719112161101496--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
Version 2020.07