ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24336794
อนุบาล 34051914
รวม8387170 -578
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 187761636
ประถมศึกษาปีที่ 282681506
ประถมศึกษาปีที่ 396821786
ประถมศึกษาปีที่ 4891152046
ประถมศึกษาปีที่ 5113821956
ประถมศึกษาปีที่ 687941815
รวม5545171,071 -2135
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1107711785
มัธยมศึกษาปีที่ 262641264
มัธยมศึกษาปีที่ 371581294
รวม240193433 9713

รวมทั้งสิ้น

9409101,850 4962 3