ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 15271
อนุบาล 27181
อนุบาล 35271
รวม17522 83
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 23691
ประถมศึกษาปีที่ 32571
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวม282351 -86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

452873 9