ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2218291
อนุบาล 31610261
รวม371855 102
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1156211
ประถมศึกษาปีที่ 2158231
ประถมศึกษาปีที่ 3259341
ประถมศึกษาปีที่ 4815231
ประถมศึกษาปีที่ 596151
ประถมศึกษาปีที่ 61013231
รวม8257139 -176
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11512271
มัธยมศึกษาปีที่ 21014241
มัธยมศึกษาปีที่ 31110211
รวม363672 73

รวมทั้งสิ้น

155111266 11