ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23471
อนุบาล 35271
รวม8614 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 392111
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 5-111
ประถมศึกษาปีที่ 658131
รวม272047 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

352661 -128