คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
    60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
    2022.1.ict