รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง 25642565ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง 25642565ผลต่าง รวม2ด้าน 25642565ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1086110097บ้านจันทึง 65.30 () 65.30 () 67.30 () 57.30 () -10.00 133.22 () 133.22 () 133.22 133.22 133.22 133.22