> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง45831076623--2271219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5203506----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง5423706403--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5363856----121913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5253436----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3333946----127914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3263896----115913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3463846423--1721214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง24331236----166918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง3163346----5096-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4373866253--1481212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง44631026243--1721214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5173526----6998-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4343806----114913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ26331366----199922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ14631086343--1881216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ1233446----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3183506----6898-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3163406----5696-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ295434511----4401529-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2153336----4895-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะท่าแซะ38331586----241927-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3113226----3394-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ164317561184--3571327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ17231756783--3251227-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1103266----3694-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ16531216----186921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1483986393--1851215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ183386----4695-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1333746----107912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1263896----115913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1333756----108912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1854260111445--4892024-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1353586----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101121100971086110097 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ34131216----162918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว14031306----170919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1213696----90910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจากชุมโค ปะทิว ปะทิว13831176463--2011217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101221101311086110131 บ้านชุมโคชุมโค ปะทิว ปะทิว1283636----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทรายชุมโค ปะทิว ปะทิว163426----4895-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2423836----125914-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ดอนยาง ปะทิว ปะทิว24331526----195922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2113326----4395-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1