> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010075
PERCODE 6 หลัก110078
กระทรวง 10 หลัก1086110078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาพาง
ชื่อ (อังกฤษ)kaopang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาพาง
ตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7757-4363
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5724854
Longitude
99.1154254

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน