> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010097
PERCODE 6 หลัก110109
กระทรวง 10 หลัก1086110109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนทรัพย์
ชื่อ (อังกฤษ)suansub
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนทรัพย์
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0107
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.8143695
Longitude
99.20924169

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน