> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010107
PERCODE 6 หลัก110069
กระทรวง 10 หลัก1086110069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงลัด
ชื่อ (อังกฤษ)Banbeunglad school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบึงลัด
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพรชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0111
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.81025475
Longitude
99.17990169

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน