> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010110
PERCODE 6 หลัก110099
กระทรวง 10 หลัก1086110099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinkeaw
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินแก้ว
ตำบลหินแก้ว
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0110
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.608967
Longitude
99.075531

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน