> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดหาดทรายแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010002
PERCODE 6 หลัก110021
กระทรวง 10 หลัก1086110021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหาดทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)wathadsaikaew
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหาดทรายแก้ว
ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-4229
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.752801
Longitude
100.501587

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน