> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010006
PERCODE 6 หลัก110061
กระทรวง 10 หลัก1086110061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbantamsing School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำสิงห์
ตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7765-0076
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.42658657
Longitude
99.05854702

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน