> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านบางหลง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010014
PERCODE 6 หลัก110012
กระทรวง 10 หลัก1086110012
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางหลง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbanglong School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางหลง
ตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.41216572
Longitude
99.21043303

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน