> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010015
PERCODE 6 หลัก110054
กระทรวง 10 หลัก1086110054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)banchongsairatphatthana
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0050
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.3849325
Longitude
99.1050404

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน