> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านเขาบ่อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010017
PERCODE 6 หลัก110060
กระทรวง 10 หลัก1086110060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาบ่อ
ชื่อ (อังกฤษ)baankaobor
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาบ่อ
ตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7764-1510
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.435266
Longitude
99.135741

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน