> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดหูรอ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010023
PERCODE 6 หลัก110034
กระทรวง 10 หลัก1086110034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหูรอ
ชื่อ (อังกฤษ)Wathuro
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหูรอ
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7757-0673
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.whr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5252027
Longitude
99.2214296

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน