> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านสามเสียม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010024
PERCODE 6 หลัก110036
กระทรวง 10 หลัก1086110036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามเสียม
ชื่อ (อังกฤษ)bansamsiam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสามเสียม
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7757-0676
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.547452
Longitude
99.253919

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน