> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
ชุมชนบ้านนาชะอัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010025
PERCODE 6 หลัก110035
กระทรวง 10 หลัก1086110035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาชะอัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannachaang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาชะอัง
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-3504
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.54476577
Longitude
99.2089674

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน