> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดนาทุ่ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010027
PERCODE 6 หลัก110038
กระทรวง 10 หลัก1086110038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Watnatung School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านนาทุ่ง
ตำบลนาทุ่ง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-2433
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.50241482
Longitude
99.20260429

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน