> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดคูขุด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010036
PERCODE 6 หลัก110014
กระทรวง 10 หลัก1086110014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคูขุด
ชื่อ (อังกฤษ)Wudkukut school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านคูขุด
ตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-6571
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.4596885
Longitude
99.19736639

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน