> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านท่ามะปริง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010042
PERCODE 6 หลัก110023
กระทรวง 10 หลัก1086110023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามะปริง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAMAPRING
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านท่ามะปริง
ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7750-5338
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banthamapring.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.48655981
Longitude
99.02634426

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน