> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010044
PERCODE 6 หลัก110001
กระทรวง 10 หลัก1086110001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)banpaknum(padermjeennavasongkror)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7752-2144
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.44079667
Longitude
99.25029667

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน