> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านหาดภราดรภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก86010046
PERCODE 6 หลัก110003
กระทรวง 10 หลัก1086110003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดภราดรภาพ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadparadonpap
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหาดภราดรภาพ
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7752-1569
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.4272415
Longitude
99.2629978

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน