> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดดอนเมือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010048
PERCODE 6 หลัก110026
กระทรวง 10 หลัก1086110026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Watdonmuang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านดอนเมือง
ตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7753-4190
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.530961
Longitude
99.13923

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน