> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010052
PERCODE 6 หลัก110029
กระทรวง 10 หลัก1086110029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatchwitthaya 66 (Bannanaien)
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาเนียน
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7753-4074
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.5086797
Longitude
99.0992821

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน