> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
วัดน้อมถวาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010053
PERCODE 6 หลัก110030
กระทรวง 10 หลัก1086110030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้อมถวาย
ชื่อ (อังกฤษ)watnomthawai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านน้อมถวาย
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077 630 590
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.50161899
Longitude
99.07350056

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน