> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านนาแซะ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010055
PERCODE 6 หลัก110032
กระทรวง 10 หลัก1086110032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแซะ
ชื่อ (อังกฤษ)bannasae
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านนาแซะ
ตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7763-0053
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
10.50894669
Longitude
98.99579938

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน