> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชพ.๑
บ้านท่าไม้ลาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก86010056
PERCODE 6 หลัก110033
กระทรวง 10 หลัก1086110033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าไม้ลาย
ชื่อ (อังกฤษ)banthamailai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวังใหม่
ตำบลเมืองชุมพร
อำเภอชุมพร
จังหวัด86190
รหัสไปรษณีย์10.4981097
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
98.95414514
Longitude
0-7750-3730

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน